Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Proč je povolení ČOV nutné, pokud ji chceme postavit

Stále více lidí přemýšlí o tom, že bude čerpat vodu z vlastní studny, především pak kvůli prudce rostoucím cenám vodného a stočného. Avšak aby bylo možné ji použít například při vaření, je nutné, aby měla určitou kvalitu. Proto bývá součástí plánu i domácí čistička odpadních vod. Ta má za úkol přefiltrovat jednak vodu, kterou budeme používat, tak i tu již použitou, a zbavovat ji všech nežádoucích látek. Díky tomu nebude představovat riziko jak pro naše zdraví, tak i pro životní prostředí.

bez vody žít nemůžeme

Ovšem když se o tento problém začneme blíže zajímat, zjistíme, že potřebujeme získat povolení ČOV, abychom ji vůbec mohli začít stavět. A to není ani zdaleka snadné získat. Stát si totiž vodní zdroje z pochopitelných důvodů značně hlídá. Zájemce tedy musí splnit poměrně přísné podmínky.

V první řadě musí samozřejmě předložit kompletní vypracovaný projekt, ve kterém budou uvedeny veškeré detaily. Především v něm musí být uvedena kapacita čističky a také její předpokládané využití. Úředníci pak posoudí, zda je takový plán vůbec reálný.

příklad čističky odpadních vod

Také umístění je důležité, neboť musí být zajištěno, že během procesu nebude docházet ke znečišťování dalších vodních zdrojů. To je velmi důležité zvláště u takzvaných „přírodních“ čističek, které využívají k filtraci rostliny.

Zásadní je také otázka nakládání s odpadem. Ten je totiž klasifikován jako nebezpečný, a jako takový se na něj vztahují přísná pravidla, jak co se dopravy, tak i skladování a likvidace týče. Zájemce o čističku musí mít toto vše vyřešeno, a prokázat, že přitom nebude porušovat zákon a že nebude docházet ke kontaminaci životního prostředí.

Samozřejmě, že toto vše není lehké splnit. To je také důvod, proč mnoho lidí tento projekt opustí, jen začnou zjišťovat, jaké jsou vlastně zákonné požadavky. To je samozřejmě škoda, zejména pro jejich finance, avšak zde je nutné dát životní prostředí na první místo. Bez vody totiž žít zkrátka a dobře nemůžeme.