Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Neberte Vánoce jako povinnost


Mnozí z nás pÅ™emýšlejí, co kupovat svým blízkým k Vánocům. Bohužel velké procento z nás to už bere jako spíše povinnost než potěšení z toho, že obdarujeme své blízké nÄ›Äím hezkým. NÄ›kdy si totiž dáváme dárky i s tÄ›mi, s nimiž si běžnÄ› dárky nerozdáváme a nevíme, co by se jim mohlo líbit. A rozhodnÄ› bychom se nemÄ›li pÅ™edhánÄ›t a nastavovat si limitu, například že dárek pro nÄ›koho musí být nejménÄ› za nÄ›kolik tisíc. Vánoce by nemÄ›ly být o penÄ›zích a dávání si drahých dárků. Jde pÅ™eci o to, druhého potěšit i tÅ™eba nÄ›jakou drobností. Nejenom Vánoce by mÄ›ly být o dávání dárků. K Vánocům to sice patří, ale je to jen jakási pÅ™idaná hodnota a svátky klidu by se nemÄ›ly toÄit jenom kolem dárků a luxusního pohoÅ¡tÄ›ní.

dárky

Dárky si se svými blízkými můžeme dávat i bÄ›hem roku kdykoli, kdy nÄ›koho chceme potěšit. Na Vánoce se to už tak nÄ›jak oÄekává, a pÅ™itom není nic Å¡patného na tom, obdarovat své blízké nÄ›jakou drobností. Pokud si máte dávat dárky tÅ™eba s nÄ›jakými Äleny rodiny, s nimiž se ani pÅ™es rok nevídáte a nemáte k nim vztah, není vaší povinností jim nakupovat dárky. A pokud zase chcete obdarovat nÄ›koho, kdo vám dárky nedává, prostÄ› jej potěšte. Nejde pÅ™eci jenom nÄ›jakou domluvu, ale o to co hlavnÄ› vy chcete a komu chcete udÄ›lat radost. Vymyslet co komu k Vánocům není vlastnÄ› žádná vÄ›da.

peníze

Pokud chceme potěšit své blízké, jistÄ› je dobÅ™e známe, a proto vymýšlení nemůže být nic složitého. StaÄí se jenom pořádnÄ› zamyslet a zavzpomínat, co má druhý rád a o Äem kdy mluvil, že by se mu líbilo. A dotyÄného pak mnohem více potěší, když dostane pÅ™ekvapení, ve které už ani nedoufal než obálku s penÄ›zi. Vymyslet co komu není vůbec těžké, nÄ›kdy se staÄí jenom projít po obchodech a nÄ›co se vám pro nÄ›koho zalíbí. Je to hlavnÄ› o tom pÅ™ekonat lenost a trochu zamyslet, než vybrat jednodušší Å™eÅ¡ení a dát nÄ›komu jako dárek peníze. A to by byla Å¡koda, jelikož pak ty Vánoce tak trochu postrádají smysl.