Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kde sehnat dobrého svatebního fotografa?Každá svatba je dlouho plánovaná akce, kterou nevÄ›sta pÅ™ipravovala tak, aby bylo vÅ¡e dokonalé. tato dokonalost by mÄ›la být vidÄ›t nejen pÅ™i samotném obÅ™adu, ale i na svatebních fotografiích. Jenže málokterý fotograf dokáže vÅ¡echnu tu krásu zdokumentovat ke spokojenosti nevÄ›sty. Proto je výbÄ›r svatebního fotografa Äasto tím nejtěžším rozhodnutím. Pomoc by vám mohla cateringová spoleÄnost. Ptáte se, co je to za nesmysl, vždyÅ¥ catering je zajiÅ¡tÄ›ní jídla a nefotografa! To je ovÅ¡em omyl, mnohé cateringové spoleÄnosti zajiÅ¡Å¥ují i doplňkové služby, mezi kterými je fotograf. Å piÄkové cateringové firmy poskytují nejen přípravu skvÄ›lého jídla a pití, ale i kvalitního fotografa. Už víte, kde budete shánÄ›t svého fotografa?