Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Co vše může být hobby


Ano, i turistika je koníÄek stejnÄ› jako každý jiný. Takový turista dává svůj volný Äas do Äinnosti, která jej stojí peníze, ale jemu samotnému to působí potěšení. Tedy, ta Äinnost, nikoli vydávání penÄ›z, to totiž asi netěší nikoho. Nebo ano?  Nuže, turista vydává peníze za vybavení, ale pak pÅ™edevším za cestu a za bydlení. Protože pokud již nemůže ze zdravotních důvodů spát jen tak pod Å¡irákem, musí se nÄ›kde ubytovat. Tohle a cesta samotná jsou nejdražší položky v jeho sbírce míst, která chce navÅ¡tívit.

turista v lese

Protože turista, tedy ne každý, je také tak trochu sbÄ›ratel. Vidíte? Další hobby. Když se takový ÄlovÄ›k dostane na místo, kde se prodávají turistické známky, neváhá ani sekundu a ihned si ji zakoupí. ProÄ? To vÄ›ru netuším. Asi aby mohl dokázat, že na tom a tom místÄ› skuteÄnÄ› byl, ale že mu mohl známku kdokoli pÅ™ivézt, to se už v potaz nebere. Jenže to pravý turista nikdy nepÅ™ipustí, pokud ovÅ¡em není zase jen pouhým sbÄ›ratelem tÄ›chto známek. Víte vůbec jak vypadají? Ne, nejsou to známky v pravém slova smyslu, jako byly kdysi tÅ™eba známky do ROH, jistÄ› raÄte pamatovat. A kdo ne, tak mohu upÅ™esnit. Známky do ROHu byly stejné jako klasické známky na pohled nebo dopis, jen o hodnÄ› menší.

turisté u skal

Lepily se každý mÄ›síc do takové knížeÄky, kterou se pak komunisté vÅ¡ude chlubili. Turistická známka je vÅ¡ak dÅ™evÄ›né koleÄko, nebo chcete-li plaketka, na které je oznaÄeno místo, které má nÄ›jaký význam. Mapu tÄ›chto míst si turista sbÄ›ratel vyhledá na internetu a může zaÄít sbírat. Ale ne každý je sbÄ›ratel, a tak se toulá jen tak a staÄí mu sem tam fotka, aby si po Äase pÅ™ipomenul, kde byl a kde se pohyboval. A pokud je to turista ze stejného druhu jako já, tak chodí stejnÄ› na ménÄ› exponovaná místa, kde se žádné známky ani nic jiného neprodává. Takže je ochuzen o koupi dÅ™evÄ›ného koleÄka, které je pÅ™esto vÄ›tÅ¡inou velmi vkusné.