Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jste si jisti, zda máte v pořádku hromosvod

Znáte úsloví „můj dům, můj hrad“? Týká se to zejména staveb, které jejich majitelé považují za skutečné zázemí, útulné, zařízené prakticky, a odpovídající estetickému cítění. Kdo se doma cítí příjemně, nemívá také tolik tendencí k únikům ven do přírody nebo do jiných uzavřených prostor, které mu připadají zajímavější. K tomu, aby toto prostředí plnilo bezezbytku svou funkci, je zapotřebí v první řadě věnovat pozornost technickému zabezpečení, což je elektroinstalace, vodovodní rozvody a odpadové potrubí, plynové spotřebiče a další podobné záležitosti.

bleskový výboj

Součástí technologií budov jsou i hromosvody. Je to sice objev starý několik stovek let, ale svůj význam má i dnes, kdy je technika na mnohem více pokročilé úrovni. Hromosvod na domě nemusí být uveden do provozu ani jednou za celou dobu, kdy v něm bydlíte, je to spíše preventivní opatření proti škodám, které úder blesku způsobí neočekávaně a hlavně velice rychle. Svůj význam má však pouze tehdy, je-li funkční. A to amatér bez měřicích přístrojů vůbec nemusí rozpoznat.

blesk na nebi

Jestliže je hromosvod někde poškozený, v tom místě vytváří obrovský odpor vůči bleskovému výboji, a ten může ocelový drát hromosvodu rozžhavit a zapálit cokoli hořlavého v jeho blízkosti. Problém vzniká i tehdy, je-li drát zkorodovaný v místě kontaktu se zemí, tím pádem neodvádí blesk přímou cestou do země, ale umožní mu cestovat po budově, kde se mu zlíbí. A to je právě ta situace, kdy dojde ke smrtelným úrazům osob, co se dotýkají zasažených kovových předmětů, anebo k požárům střešních krovů a bednění, dřevěných zábradlí, schodišť, teras, pergol, altánů a dalších staveb a jejich částí.

Nechte tedy čas od času provést na vašich domech revizi hromosvodů, aby se zjistilo, zda jsou funkční, protože poškozený hromosvod je vám zcela k ničemu a spíše naopak způsobí větší škody, než kdyby tam žádný nebyl.