Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Hračky a technika


Technika je nÄ›co, co oceňuje opravdu hodnÄ› lidí. A abych se pÅ™iznala, tak techniku mají nejradÄ›ji spíše malé dÄ›ti anebo takoví lidé, kteří s technikou právÄ› pracují. Podle mého názoru dÄ›ti mají k technice opravdu hodnÄ› blízko, protože je to zajímá, že se to hýbe. Podle mého názoru také dÄ›ti nemají rády takové hraÄky, které jenom tak leží a nic nedÄ›lají. PÅ™esnÄ› takové hraÄky, které zase ale na druhou stranu dÄ›laly radost mÄ›. Když jsem byla malá, vzpomínám si, že když byly Vánoce, tak jsem si vždycky přála, abych na Vánoce dostala opravdu co nejvíce plyšáků anebo také panenek. Pokaždé, když jsem si jako dárek rozbalila nÄ›jakou knihu anebo nÄ›jaké obleÄení, tak jsem z toho byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná.

Ráda si hraji s technikou.

Vánoce jsem jednoduÅ¡e milovala a nejlepší na tom bylo, když jsem si jednou rozbalila krásnou panenku, která mÄ›la mikrofon a také zpívala a hýbala hlavou. PÅ™esnÄ› takovouto panenku jsem mÄ›la vysnÄ›nou. A když jsem ji vždycky v obchodÄ› vidÄ›la v nÄ›jaké výloze, tak jsem vždycky říkala rodiÄům a babiÄce, že bych si jí moc přála. Jenomže i ta panenka byla moc drahá.

Technika a hraÄky mÄ› baví.

Sice moji rodiÄe nebyli úplnÄ› nejchudší, ale nemÄ›li také penÄ›z nazbyt. A jeÅ¡tÄ› jsem mÄ›la dva další sourozence, kteří také chtÄ›li samozÅ™ejmÄ› nÄ›jaký dárek Jenomže já jsem mÄ›la ráda hraÄky jak plyÅ¡ové a panenky, tak hlavnÄ› také nÄ›jaké hraÄky, které se hýbou. MÄ›la jsem doma už pejska na baterky, který byl také perfektní, ale nyní jsem chtÄ›la panenku, která právÄ› zpívá do mikrofonu. A také na tom bylo skvÄ›lé, že to mÄ›lo USB pÅ™ipojení. Já si myslím, že to je jeÅ¡tÄ› fungovalo na takovém principu, že když jste tÅ™eba zpívali s panenkou, tak to bylo ve stylu nÄ›co jako karaoke. Takže potom ta panenka zpívala úplnÄ› stejnÄ› jako vy, samozÅ™ejmÄ› s nÄ›jakým divným hlasem, ale byla to opravdu veliká zábava. Myslím si, že i dneÅ¡ním holÄiÄkám by se takováto panenka moc líbila.