Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Hra na zahradníka


Velká kniha o zahradniÄení je pro dÄ›tí dárkem, který je provede celým dÄ›tstvím. V pÅ™edÅ¡kolním vÄ›ku to jsou obrázky, kterými je kniha ilustrována natolik zajímavÄ›, že i bez znalosti písmenek se dítÄ› vzdÄ›lává, co  vÅ¡echno je potÅ™eba na záhonku udÄ›lat, aby na podzim bylo co sklízet. A každý rok se těšilo na jaro, kdy bude moct semínka do zemÄ› zasít. A zahrada se jím stane místem, ve kterém budou rády trávit Äas od jara do podzimu. BÄ›hem léta si lze s dÄ›tmi si zahrát na zahradníka. Což je prozkouÅ¡ení vÅ¡eho, co už o přírodÄ› ví. PÅ™ipravit je potÅ™eba sadu obrázků, ze kterých si každé vybere jeden. A kamarádům popisuje, co si utrhlo. OdmÄ›nou za dobrou odpovÄ›Ä může být kvÄ›tina. A role se vymÄ›ní. Ten co popisoval se stává zahradníkem. Tuto hru dokáží dÄ›ti hrát celé odpoledne. A pÅ™itom chroustat vÅ¡echny dozrálé plody, které v tomto období v zahradÄ› najdou. Rovněž zeleninové záhony jsou na konci léta pÅ™ipravena ke sklízení Å™edkviÄek, mrkve, kedlubnů. Které na jaÅ™e dÄ›ti zasadily.

V zahradÄ›

Tím, že je zahradniÄení pro dÄ›ti ideální cestou ke zdravému životnímu stylu, je nutné je vybavit nářadím, které je urÄeno pro malé zahradníky. OdmÄ›nou rodiÄům je jejich pomoc pÅ™i běžných úkonech, které jsou potÅ™eba v zahradÄ› vykonat. Tím, že v zahradÄ› lze najít hodnÄ› přírodních materiálů, je možné z lístků, kamínků Äi vÄ›tviÄek vytvářet i vlastní umÄ›lecká díla. Pokud se v zahradÄ› sejde více dÄ›tí, je nejlepším způsobem spoleÄná aktivita - hraní her.

Úroda

Pro menší staÄí hromada písku, na kterém mohou využít svoji kreativitu. AÅ¥ už stavbou různých staveb, mÄ›st, hradů tunelů Äi pyramid. Jemnou motoriku lze rozvinout i nádobou s vodou. Která zmÄ›ní písek na hmotu potÅ™ebnou k peÄení tÄ›ch nejlepších báboviÄek U tÄ›ch vÄ›tších to může být kroket, anebo kuželky. Radostný Äas v zahradÄ› je rovněž Äasto zavrÅ¡en hrou na indiány. StaÄí jenom ukrýt potÅ™ebný poklad kamínků, korálků a mincí buÄ v trávÄ›, nebo zavÄ›sit na stromÄ›. A nechat dÄ›ti, aby ho hledaly. Rozvoj pozornosti a soustÅ™edÄ›ní je dobrou volbou jak pro pÅ™edÅ¡koláky. Tak i pro ty starší.